De 17e themadag 6 september 2024 in Theater MAASPOORT te VENLO

Het coronair angiogram (CAG) speelt een centrale rol bij de diagnostiek van zeen groot deel van de cardiologische patiënten. Gecombineerd met het feit dat in 2004 de vakgroep Cardiologie van VieCuri-Medisch Centrum voor Noord-Limburgde B-opleiding Cardiologie kreeg, wordt sindsdien jaarlijks een opleidingsdag over dit belangrijke diagnosticum georganiseerd. Hierbij vinden wij het essentieel om ons niet alleen te richten op de catheteriseurs, maar ook op een net zo wezenlijk deel van de angioketen, de hartcatheterisatie-laboranten.

Na 15 maal alleen het CAG centraal gesteld te hebben, verbreden wij sinds de 16de sessie de diagnostische scope. Ook bij de echocardiografie, de CT coronair angiografie (CTA) en de cardiale MRI (CMR) is het samenspel tussen de laborant en de cardioloog belangrijk.

THEMADAG: TEAMWORK IN DE CARDIOVASCULAIRE BEELDVORMING: CAG, ECHO, CT EN MRI

Het programma van de jaarlijkse themadag is vooral gericht op de cardiofysiologisch laboranten. Vele aspecten van het CAG, echocardiografie, CTA en MRI zullen worden belicht, maar ook de betekenis van aanvullende diagnostiek in het cathlab en veiligheid rondom de onderzoeken hebben hun vaste plaats in het programma gekregen.

Verder verlevendigen wij dit met illustratieve (ook LIVE!) cases.

Dit jaar wederom in 2 zalen. In de Boermanszaal zal het voornamelijk gaan over het CAG en in de Kingmazaal zal de aandacht gevestigd gaan worden op de Echocardiografie en de overige beelvorming.

Het programma heeft naar alle waarschijnlijkheid vele leermomenten voor cardiofysiologisch laboranten, cardiologen in opleiding en cardiologen.
Accreditatie wordt aangevraagd bij de SBHFL, NVHVV en NVBMH.

DE ORGANISATIE

Gert-Jan Maessen (Cardio-Fysiologisch Laborant, VieCuri Medisch Centrum)
Joan Meeder (Cardioloog, VieCuri Medisch Centrum)
Bart de Smet (Cardioloog, Meander Medisch Centrum)
Geert Tjeerdsma (Cardioloog, VieCuri Medisch Centrum