Cordis Abbott 

De 17 themadag 6 september 2024 in Theater MAASPOORT te VENLO.

Het coronair angiogram (CAG) speelt een centrale rol bij de diagnostiek van een groot deel van de cardiologische patiënten. Gecombineerd met het feit dat in 2004 de vakgroep Cardiologie van VieCuri- Medisch Centrum voor Noord-Limburg- de B-opleiding Cardiologie kreeg, wordt sindsdien jaarlijks i.s.m. CORDIS een opleidingsdag over dit belangrijke diagnosticum georganiseerd. Hierbij vinden wij het essentieel om ons niet alleen te richten op de catheteriseurs, maar ook op een net zo wezenlijk deel van de angioketen, de hartcatheterisatie-laboranten.
Na 15 maal alleen het CAG centraal gesteld te hebben, willen wij de komende sessie de diagnostische vleugels uitslaan. Ook bij de echocardiografie, de CT coronair angiografie (CTA) en de cardiale MRI (CMR) is het samenspel tussen de laborant en de cardioloog belangrijk.


TITEL THEMADAG: TEAMWORK IN DE BEELDVORMING BINNEN DE CARDIOLOGIE

Het programma van de jaarlijkse themadag is vooral gericht op de cardio-fysiologisch laboranten. Vele aspecten van het CAG, echocardiografie, CTA en MRI zullen worden belicht, maar ook de betekenis van aanvullende diagnostiek in het cathlab en veiligheid rondom de onderzoeken hebben hun vaste plaats in het programma gekregen. Verder verlevendigen wij dit met illustratieve (ook LIVE !) cases.
Dit jaar in 2 zalen. In de Boermanszaal zal het voornamelijk gaan over het CAG en in de Kingmazaal zal de aandacht gevestigd gaan worden op de Echocardiografie en de overige beelvorming.
Het programma heeft naar alle waarschijnlijkheid vele leermomenten voor cardio-fysiologisch laboranten, cardiologen in opleiding en cardiologen.
Accreditatie wordt aangevraagd bij de SBHFL, NVHVV en NVBMH.

DE ORGANISATIE

Gert-Jan Maessen (Cardio-Fysiologisch Laborant, VieCuri Medisch Centrum)

Joan Meeder (Cardioloog, VieCuri Medisch Centrum)

Bart de Smet (Cardioloog, Meander Medisch Centrum)

Geert Tjeerdsma (Cardioloog, VieCuri Medisch Centrum